Vol 8, No 2 (2013)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access
IMS Manthan (The Journal of Innovations)

Table of Contents

Articles

Ekta Duggal, Harsh V. Verma
PDF
Harsh Purohit, Dr. Vibha Dua Satija, Haritika Sabharwal Chhatwal, Himanshu Puri
PDF
Dr. Shailesh Kumar Kaushal
PDF
Dr. Nidhi Sinha
PDF
Dr. Kiran Mor, Ms. Geetu Sapra
PDF
Kanupriya M. Bakhru, Dr. Seema Sanghi, Dr. Y. Medury
PDF
Rekha Dahiya
PDF
Dr Vipul Chalotra
PDF
Ms. Simple Arora, Pranav Rajput, Sagar Kapoor, Siddhant Jain
PDF
SPACE Balraj, Raghuveer Singh Rajpurohit
PDF
Aakanksha Chopra
PDF
Lavanya Dhanesh, Dr. P. Murugesan
PDF
Sumat Jain, Jayant Dubey
PDF
Avijit Dutta, Dr. Vinay Kumar
PDF
Neelam Seam
PDF
Swapan Purkait
PDF
Hitesh Marwaha, Dr. Rajeshwar Singh
PDF
Jayalakshmi Srinivasan
PDF
Dr. Rajat Sheel Jain, Dr. Amit Gupta
PDF
S. A. Gangawane, V. P. Malekar, V. J. Fulari
PDF
Dr. Pradeep Nair
PDF
C. Yamini Krishna, Rahul Gadekar, Sangeeta Shrivastava, Pradeep Krishnatray
PDF
Dr. Atanu Mohapatra
PDF
Dr. M. Rabindranath
PDF
Dr Atnu Mohapatra, K G Suresh
PDF
Ruchi Jaggi
PDF
Shalini Kalia, Chandan Kumar Singh
PDF
Dr Archna Katoch
PDF
Kanika Nevatia
PDF
Pallavi Devadas, Jigyasa Sharma, Mansi Talwar
PDF